ISM Pääkäyttöpalvelu

Pääkäyttö, konsultointi ja konfigurointituki

Tausta ja nykytilanne

Asiakasorganisaatioiden toiminta kehittyy, jolloin järjestelmien käyttöä tulee myös kehittää. Järjestelmäkehitykseen ja integrointeihin ei välttämättä ole tarpeeksi resursseja (aikaa ja osaamista). Uusia ja kehittyneempiä toimintamalleja ei välttämättä havaita. ISM järjestelmän käyttömahdollisuudet ja -alueet ovat laajat; vartiointi, hätäkeskukset, palotorjunta, koulutuskeskukset, hoivapalvelut, suurteollisuus, lentokentät

Palveluhyödyt

 • Ulkopuolinen näkemys valvomotoiminnan nykytilanteesta
 • Hyväksi havaittujen toimintatapojen käyttöönotto (Best Practice)
 • Hankitun valvomojärjestelmän tekninen optimointi
 • Järjestelmäkokonaisuuden jatkuva kehitys
 • Kehityksen lisäresursointi ja erikoisosaaminen
 • Integrointi muihin järjestelmiin
 • Ohjelmiston uusista ominaisuuksista kertominen ja kouluttaminen, Roadmap

Toimintamalli

 • Käydään läpi asiakkaan kehityssuunnitelmaa, näkymiä ja nykyisiä toimintamalleja; FSM tietoinen asiakkaan toiminnasta, Luodaan ja ylläpidetään varautumissuunnitelmaa (koko valvomokokonaisuuden dokumentointi)
 • Tuodaan esille ISM:n kehityssuunnitelmat ja ominaisuuksia, joista asiakas ei vielä ole tietoinen
 • Ennalta sovitut ja säännölliset kehityspalaverit; Skype, Teams, face-to-face, Esimerkiksi joka toinen viikko 2 tunnin seurantapalaveri
 • Sovitaan tulevat tehtävät ja selvitykset
 • Raportoidaan asiakasta asioiden etenemisestä ja tehdyistä toimenpiteistä

Esite

Lataa PDF

Hinnat - ISM Pääkäyttöpalvelu

  ISM Pääkäyttöpalvelu FSM Perushinnasto
Kuukausittainen Perushinta, sisältää 4 tuntia 320 € / kk 476 € / kk
Päivähinta, Tilatut lisäpäivät, sisältää 8 tuntia 700 € / päivä 952 € / päivä
Lisätunnit 99 € / tunti 119 € / tunti